شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

 نام برنامه  آدرس کانال پیام رسان سروش
باشگاه امید omidtvclub
به توان خدا Omidtv_betavanekhoda
فوق‌العاده Omidtv_fogholadeh
چاپارخانه Omidtv_chaparkhane
رسانش Omidtv_resanesh
پرانتز باز Omidtv_parantezbaz
آماده باش Omidtv_amadebash
جهان ورزش Omidtv_jahanevarzesh
دانستنامید Omidtv_danestanomid