معرفی برنامه

پاس گل اولین ویژه برنامه زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است که  از سه شنبه ۸ شهریور ساعت ۱۱ از  شبکه امید پخش می شود و تا جام جهانی ۲۰۲۲ ادامه دارد.

این برنامه در دو بخش مختلف شامل پرداختن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و حواشی آن، فوتبال و اتفاقات پیرامون فوتبال کشورمان با حضور پیشکسوتان و کارشناسان فوتبالی و بخش دیگر برنامه مربوط به استعدادیابی از نوجوانان فوتبالی است که در پویشی به نام پویش گل کوچیک در قالب چالش های هفتگی که قرار شده نوجوانان فوتبالی از خودشون فیلم می گیرند و در صفحه برنامه در سایت تلوبیون بارگذاری کنند و در پایان برنامه پاس گل نفرات برتر از طریق نظر کارشناسان و مردم انتخاب می شوند.این برنامه همچنین قرار است یک جام جهانی به نام جام امید برگزار کند که در آن چهار تیم  مسابقه برگزار می کنند و در نهایت قهرمان این رقابت به عنوان تیم منتخب باشگاه امید در جام چهارجانبه بین المللی به نام جام جهانی کوچک شرکت می کند که دقیقا بعد از پایان جام جهانی 2022 قطر برگزار می شود. در مسابقه چهار جانبه، تیم باشگاه امید از ایران و سه تیم از کشورهای دیگر باهم  رقابت می کنند 
پاس گل به تهیه کنندگی سعید شهبازی، کارگردانی علیرضا اسکندریان و اجرای هادی خضاب و اجرای مشترک یاسین معصومی و حمید دانایی مجریان بخش های برنامه از سه شنبه ۸ شهریور حوالی ساعت ۱۱ روی آنتن شبکه امید پخش می شود.
ویژه برنامه زنده پاس گل شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از شبکه امید پخش خواهد شد.
 

دریافت قسمت های پاس گل (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:57:47
شنبه 21 بهمن 1402 - 16:59:58
57 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:18:30
جمعه 20 بهمن 1402 - 18:4:29
18 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:56:33
جمعه 20 بهمن 1402 - 17:0:13
56 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:20:20
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 18:1:45
20 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:55:02
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 17:0:58
55 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:19:22
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 18:1:32
19 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:54:26
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 17:0:31
54 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:25:07
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 18:3:14
25 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:54:15
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 16:59:39
54 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:25:08
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 17:58:42
25 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:52:15
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 17:0:28
52 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:25:22
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 17:57:49
25 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:51:31
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 17:0:4
51 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:25:00
شنبه 14 بهمن 1402 - 17:56:45
25 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:54:00
شنبه 14 بهمن 1402 - 16:57:2
54 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:29:55
جمعه 13 بهمن 1402 - 17:55:32
29 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:50:05
جمعه 13 بهمن 1402 - 16:59:30
50 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:32:25
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 17:54:32
32 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:48:43
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 16:59:47
48 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:23:00
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 17:53:45
23 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:50:51
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 16:54:34
50 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:50:50
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 16:54:58
50 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:50:00
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 16:54:49
50 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:49:06
جمعه 6 بهمن 1402 - 16:52:44
49 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:50:27
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 16:51:10
50 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:47:14
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:53:46
47 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:11:23
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:45:45
11 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:40:00
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:0:4
40 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:12:05
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:44:46
12 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید[مدت] 00:38:50
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:0:14
38 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[موضوع] ورزش‌های قهرمانی، مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، بازی‌های مسابقه‌ای، بازی‌های ورزشی، مسابقه، جوان، نوجوان، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:45:28
15 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[موضوع] ورزش‌های قهرمانی، مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، بازی‌های مسابقه‌ای، بازی‌های ورزشی، مسابقه، جوان، نوجوان، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:0:17
37 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[موضوع] ورزش‌های قهرمانی، مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، بازی‌های مسابقه‌ای، بازی‌های ورزشی، مسابقه، جوان، نوجوان، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 30 دی 1402 - 17:43:19
12 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[موضوع] ورزش‌های قهرمانی، مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، بازی‌های مسابقه‌ای، بازی‌های ورزشی، مسابقه، جوان، نوجوان، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 30 دی 1402 - 16:59:53
36 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:11:44
جمعه 29 دی 1402 - 17:42:19
11 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:35:30
جمعه 29 دی 1402 - 17:0:7
35 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:16:30
پنج شنبه 28 دی 1402 - 17:41:37
16 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:35:50
پنج شنبه 28 دی 1402 - 16:59:1
35 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:19:31
جمعه 22 دی 1402 - 17:37:15
19 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:29:24
جمعه 22 دی 1402 - 16:59:56
29 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:22:00
پنج شنبه 21 دی 1402 - 17:36:31
22 دقیقه
پاس گل(سری 3-سال 1402)
[تهیه کننده] سعید شهبازی[مدت] 00:28:53
پنج شنبه 21 دی 1402 - 16:59:53
28 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 19:52:13
60 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 19:52:31
60 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 19:29:30
14 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 19:55:23
60 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 19:51:9
63 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 19:46:13
67 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:44:49
69 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 19:43:2
67 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 19:45:11
67 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 19:36:38
75 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 19:35:51
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 19:30:23
79 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 19:39:31
85 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 19:29:39
87 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 19:45:13
68 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 19:35:6
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 19:30:1
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 19:29:58
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 19:29:5
85 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 19:30:5
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 19:30:0
80 دقیقه
پاس گل-سری دوم 1401
[تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 19:30:7
79 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 19:30:5
80 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 19:30:1
79 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 19:28:40
80 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 19:33:12
79 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:30:1
80 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
پنج شنبه 29 دی 1401 - 19:29:22
78 دقیقه
پاس گل
[موضوع] مسابقات ورزشی جهانی و منطقه‌ای(رقابت‌های بین‌المللی)، رشته‌های ورزش حرفه‌ای و قهرمانی-فوتبال، رویداد ورزشی [تهیه کننده] سعید شهبازی [کارگردان] علیرضا اسکندریان [مجری] , [میهمان] ,
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:29:30
82 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها