مسابقه بومگرد2

در هر فصل از مستند مسابقه «بوم‌گرد» سه خانواده در قالب رقابتی جذاب بر اساس آیتم‌هایی متناسب با زیست‌بوم انتخاب شده در چند قسمت به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
چهار شنبه 28 دی 1401 ادامه...

مسابقه خانه ما (سری دهم)

در فصل دهم مستند مسابقه «خانه ما» که مهرماه امسال و در شرایط ویژه کرونایی در قزوین تصویربرداری شد سه خانواده در شهر باستانی قزوین به رقابت با یکدیگر می‌پردازند
چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مسابقه تازه نفس

مسابقه تازه نفس با حضور ۸۴ ورزشکار برگزیده از ۲۱ شهر مختلف در قالب ۲۱ گروه متفاوت برگزار می شود.
یک شنبه 4 اردیبهشت 1401 ادامه...

مسابقه قرآنی ترنم وحی

دومین دوره این مسابقه قرآنی نیز در سال ۱۴۰۱ با مشارکت ۷۰ مراکز قرآنی در مرحله مقدماتی و ۳۲ مرکز نیز در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
شنبه 20 فروردین 1401 ادامه...